کنترل دور موتور و کاهش مصرف انرژی

اینورتر چیست ؟

‫درایـو ‪ ،AC‬اینورتـر‪ VFD, VSD ،‬همگـی بـه تجهیـزی الکترونیکـی گفتـه می‌شـود کـه وظیفـه آن کنترل‬ سـرعت و گشـتاور الکتروموتـور ‪ AC‬اسـت و در نتیجـه آن‪ ،‬کنتـرل لازم روی بارهایـی مثـل پمـپ‪ ،‬فـن‪،‬‬ کمپرسـور‪ ،‬ماشـین‌آلات ‪ ،‬نوارنقالـه و ‪ …‬صـورت می‌گیـرد‪.‬‬

مزایای استفاده از اینورتر :

  • ‫افزایـش طـول عمـر – کاهـش هزینـه نگهداری :

کاهـش جریان راه‌انـدازی باعث کاهش فشـار روی‬ شـبکه و موتـور می‌شـود‪ .‬همچنیـن افزایش کنترل شـده سـرعت موتور تـا دور نامـی‪ ،‬باعث کاهش‬ اسـتهالک مکانیکـی تجهیـزات‪ ،‬افزایش طول عمر و کاهـش هزینه‌های تعمیر و نگهـداری می‌گردد‪

  • ‬‬صرفه‌جویـی انـرژی :

بجای اسـتفاده دائمی از موتور در سـرعت نامی‪ ،‬با اسـتفاده از اینورتر می‌توان‬ متناسـب با نیـاز‪ ،‬دور الکتروموتور را کم یـا زیاد کرد‪.‬‬

  • ‫کنتـرل بهینـه فرآینـد ‪:

‬با اسـتفاده از اینورتـر می‌توان به صورت دقیق‪ ،‬سـرعت و گشـتاور مورد نیاز‬ را تنظیـم کـرد‪ .‬ایـن کار موجب کیفیت و کارایی بیشـتر محصول نهایـی می‌گردد‪.‬‬

برای مشاوره رایگان جهت خرید انواع اینورتر با ما تماس بگیرید

09338088000

021-33988295

انواع اینورتر ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی اصلی

Call Now Button